אילוף כלבים

המרכז למקצועות האילוף לקהל הפרטי והמקצועי לימוד והדרכת אילוף מתקדם למאלפי כלבים

104429526_2636566416597845_3264157502822

מוזמנים להתקשר

תומר עובדיה

050-777-8890