top of page
ווילד פט
Cookapoo Dog

האם נכון להאכיל ממקור חלבון אחד?

השאלה האם נכון לכלב לאכול מזון מ מקור חלבון אחד עולה לא פעם על ידי  הצרכנים.
ברוב המקרים (מעל 95%) אין לכלבים או לחתולים אלרגיה למקור חלבון וגם אם כן ברוב המקרים זה רגישות לשאריות מתעשיות הבשר (by proudact).
אז ברוב המקרים עדיף דווקא לחשוף את חיות המחמד שלנו לכמה שיותר סוגי חלבונים, החשיפה תגרום ל 2 דברים:

1. שסביר שהכלב יעבור מזון לחברה אחרת עצם העובדה שהיה חשוף כבר לכמה מקורות חלבון לא יגרמו לשילשולים ורגישויות מיותרות.

2. נתאר לעצמנו שכלבנו יאכל מזמן הגורות עד גיל 5 לדוגמא מקור חלבון אחד בלבד, יכול להיות שהכלב יפתח אי סבילות לאותו מקור חלבון, כמו שאנחנו נאכל במשך 5 שנים כל יום בצהרים סטייק אנטיריקוט, שבאיזה שהוא שלב פשוט לא נרצה להתקרב לצלחת. כאשר יש כמה סוגי חלבונים הכלב מקבל מכל סוג בשר איזון אחר ולומד לחלק אותו בצורה מקסימלית לכל חלקי הגוף.

אם למרות כל הדברים הנל הכלב רגיש לסוגי חלבון כמובן שבאחריותינו למצוא מזון שהוא סינגל פרוטאין.
לסיום אם נאכיל במזון פרמיום ומעלה שמקור החלבון יותר אייכותי סביר להניח שהכלב או החתול לא יפתחו אלרגיה.

bottom of page