Cookapoo Dog

לימוד הגור שמירת ניקיון

לגור טריטוריה פנימית וטריטוריה חיצונית. המגמה היא להגדיל את הטריטוריה הפנימית של הגור ע״פ כל הבית. (טריטוריה פנימית היא אזור אותו הגור לא מלכלך - אזור בו הגור ישן (מקביל באינסטינקט של הכלב למאורת הזאב).
אז אך עושים זאת?
דאג לגור לאיזור מתוחם קטן בשטח קטן זה הגור בדרך כלל לא יעשה צרכיו - כיוון שהגור ישתדל לשמור על הטריטוריה הפנימית שלו נקיה תמיד.
מכיוון שגור אינו יכול להתאפק, יש לדאוג להוציא אותו באופן קבוע, בתחילה, לעשות צרכים כל 35 דק׳ - פיפי, וכ-4 פעמים ביום צואה (עם הזמן תלמד מהם הזמנים בהם עושה הגור את צרכיו).
כאשר אתה מוציא את הגור מהטריטוריה הפנימית שלו החוצה, דאג שיצא מיד ע״מ שלא ישתהה בבית ויעשה את צרכיו בתוך הבית.
כאשר הכלב נמצא בחוץ, דרבן את הכלב לעשות צרכים. חזור על הפקודה ״פיפי״, וברגע שהכלב יעשה צרכים שבח אותו ״פיפי, כלב טוב״ הראה לו שאתה מרוצה שעשה צרכיו. אם יתחיל לרחרח בזמן שאתה אומר לו את הפקודה ״פיפי״ - הגור התחיל להבין את הפקודה.
כמו כן, הוצא את הגור לאחר אכילה, שתיה, שינה, כאשר הגור מתחיל להיות חסר מנוחה, כאשר הגור מרחרח, לאחר משחק או התרגשות או אם הגור לחוץ.
שרירי הגוף אינם מספיק חזקים עדיין ולכן הוא אינו יכול להתאפק.
לכן, גור הסגור בטריטוריה הפנימית שלו ינסה להביא לתשומת ליבך שהוא צריך לעשות צרכים. אם תתייחס לגור ותוציא אותו, הוא ילמד לקרוא לך בכל פעם שהוא עושה צרכים.
דאג לקחת מהגור את כלי המים וכלי האוכל 5 שעות לפני היציאה האחרונה באותו הלילה ע״מ להקל על הגור את ההתאפקות.

מה קורה אם הגור עשה את צרכיו בבית?
אל תתדחוף את האף של הגור לתוך השת או הצואה! למרות זאת הינך רוצה ללמד את הכלב שהמעשה שעשה לא מוצא חן בעיניך!
תפוס את הגור בזמן המעשה, בכדי שיוכל לקשר בין האמירה "פיפי פוי".
אל תקרא לכלב אליך ע״מ לתקן אותו, אחרת הגור יקשר את הקריאה שלך עם התיקון וינסה להתעלם או לברוח מהקריאות שלך.
לאחר שהגעת למקום שעשה את צרכיו תקן את הגור בתקיפות ואמור לו ״פיפי פוי״! תוך כדי שאתה מצביע על מקום הצרכים וע״י כך גורם לגור להריח את צרכיו.
דאג שהאזור בתוך הבית בו הגור עשה צרכים נקי, ע״י ניקוי האזור בחומר ניקוי ומים וכך תיפטר גם מעקבות הריח.